Szybkie kody w komórce

Czym są szybkie kody?

Kody USSD to BEZPŁATNE wiadomości w sieci komórkowej, dzięki którym można w łatwy i przede wszystkim SZYBKI sposób aktywować/dezaktywować różne usługi, zarządzać kontem czy uzyskać informacje o jego stanie. Kody te przesyłane są do operatora, który po chwili zwraca na wyświetlacz krótką wiadomość tekstową z konkretną informacją. W zależności od typu usługi wiadomość ta może być konkretna i wyczerpująca (np. w odpowiedzi na kod sprawdzający saldo konta, operator wyśle ile pozostało złotówek). Jeżeli informacja jest bardziej złożona, wtedy operator odsyła listę opcji z przypisanymi numerkami do każdej z nich. Aby uzyskać oczekiwaną informację należy wysłać odpowiedź z numerem interesującej opcji.

Jak używać kodów USSD?

Dostęp do informacji uzyskuje się poprzez wpisanie w telefonie (dokładnie tak jak się ręcznie wybiera numer) określonego kodu, a następnie naciśnięcie zielonej słuchawki (lub w zależności od modelu telefonu innego przycisku, który spowoduje "zadzwonienie" pod dany kod).

Ile to kosztuje?

Ani za wysłanie szybkiego kodu USSD, ani za odebranie informacji nie jest pobierana żadna opłata. Również kolejne odpowiedzi nie są płatne. Opłata może być pobrana za włączenie/wyłączenie/modyfikację jakiejś usługi za pomocą kodu, ale samo wysłanie kodu i odbieranie odpowiedzi operatora nic nie kosztuje.

Po co szybkie kody USSD

Szybkie kody mają na celu umożliwinie użytkownikowi prosty dostęp do usług. Przeważnie to samo co za pomocą kodów można zrobić poprzez Biuro Obsługi Klienta, czy bezpośredni kontakt z pracownikiem salonu operatora. Szybkie kody można wpisać w każdej chwili i nie wymagają kontaktu z przedstawicielami operatora - jedyny warunek to być w zasięgu sieci.

Szybkie kody w sieci PLAY

Kod Opis Odpowiedź operatora
*100*14_cyfrowy_kod# Kod do doładowania prepaid
*101# Sprawdzenie stanu pakietu złotówek, premii, ważności połączeń wychodzących (Play Karta, Play MIX) i salda poza abonamentem (Play Abonament) Pozostalo Ci -XX,XXzl -
w ramach Pakietu
zlotowek w
abonamencie. Biezace
saldo niezaplaconych
faktur i kwoty wydanej
poza abonamentem
wynosi -XX,XXzl-
*102# Sprawdzenie stanu promocyjnych minut (m.in. z usługi Zbieraj Minuty) Stan dodatkowych
minut to: (MM:SS) -
XX:XX. Mozesz je
wykorzystac do
RRRR-MM-DD GG:MM:SS.
*105# Sprawdzenie stanu promocyjnych megabajtów (m.in. z Pakietu Player) Stan promocyjnego
konta transmisji
danych to: XXX bajtow.
Mozesz je wykorzystac
do: dd/mm/rr.
*111# Play24 - zarządzanie kontem (abonament!!!) Play 24 Menu
1 Stan Konta
2 Uslugi
3 Promocje
0 Wyjscie
Wiecej opcji znajdziesz
w Play24 na
www.moj.playmobile.
pl
Odpowiesz?
*120# Przekazanie prośby o telefon Twoje opcje:
1 - Wprowadz numer
2 - Ustaw swoj podpis
Odpowiesz?
*120*numer_telefonu# Przekazanie prośby o telefon. Po wysłaniu kodu operator prześle na numer_telefonu prośbę o kontakt z numerem telefonu, którego został wysłany (numer telefonu, z którego oczekiwana jest rozmowa może być z dowolnej sieci). Twoja prosba o
kontakt zostanie
przekazana.
*121# Wyświetla numer telefonu, z którego został wysłany kod. Twoj nr: XXXXXXXXX
*125# Informacja o ostatniej wystawionej fakturze za telefon (abonament!!!) DD/MM/RR wystawiono
fakture na kwote XX,XX
zl. Termin platnosci:
DD/MM/RR. Saldo do
zaplaty: XX,XX zl. Twoj
numer rachunku to:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX
*135# Ustawienie statusu dostępności. Przez godzinę od włączenia (lub do momentu wyłączenia) telefon będzie dzwonił, ale dzwoniący będzie informowany, że numer może być niedostępny i zostanie poproszony o wybraną formę kontaktu. Mozesz ustawic swoj
status wpisujac:
*135*1# - status
Spotkanie, *135*2# -
Kontakt SMS, *135*3#
Nikogo nie ma,
*135*9# - Dostepny.
Status bedzie aktywny
godzine.
*145# Dostęp do systemu płatności mPay telefonem (m. in. za bilety autobusowe, parkowanie) mPay
Podaj identyfikator
adresata transakcji:
0-opcje uzytkownika
Odpowiesz?